Shake-A-Leg Miami (305)858-5550, Let's go sailing in Miami

Website:
http://www.shakealegmiami.org/index.shtml